Het is eigenlijk een wonder dat we zo functioneren

De vrouw van een collega kreeg een paar maanden terug een hersenbloeding. Toen ik aan haar man vroeg hoe het nu ging, vertelde hij dat er echt vooruitgang in zit. Ze kan zich nu al weer een uur concentreren. Dat wil zeggen in een één op één gesprek. Maar tijdens een autorit heeft ze het moeilijk. Ze zit naast de bestuurder. Alle verkeersborden, de bomen die voorbij schieten, de langsrazende auto’s zijn genoeg voor haar, ze kan dan niet ook nog een gesprek voeren. Haar man, ervaren huisarts, keek er van op, hoe veel lichaamsfuncties we voor lief nemen. Er is zo veel aan ons lichaam en leven wat we gewoon doen, wat we normaal vinden, terwijl het eigenlijk super ingewikkeld is en een wonder dat we functioneren. Zoals quote kanon Johan Cruijff zei: “Je gaat het pas zien als je het door hebt”.

Verwerken van indrukken

Het lijkt mij interessant om eens wat dieper op het verwerken van allerlei indrukken en informatie in te gaan. Je stapt in de auto of op de fiets en rijdt naar je werk en doet daar je ding. Maar zo vanzelfsprekend is dat blijkbaar helemaal niet. Wat komt daar eigenlijk allemaal bij kijken?

Wanneer je dingen opneemt, voedsel dat je eet bijvoorbeeld, of de lucht die je inademt, maar ook indrukken die je met je zintuigen opdoet, of bijvoorbeeld dit stukje dat je leest, dan gebruikt het etherlichaam zeven stappen om die indrukken op te nemen en te verwerken.

Etherlichaam als regisseur

In het stuk over het etherlichaam beschreef ik dat het etherlichaam processen regisseert en de onderlinge samenhang bewaart. Dat is precies wat de zeven levensprocessen doen. Ze zijn als het ware instrumenten van het etherlichaam. Want wat er gebeurt, is dat ze de grenzen van ons leven bewaken. Als kind moet je groeien, maar dat stopt een keer, anders werden we allemaal ontiegelijk lang en breed. Als we voldoen aan de blauwdruk waar het etherlichaam naar toe werkt, als het model voltooid is, is het goed. Behalve lengte en gewicht kan je ook denken aan temperatuur en het zuur-base evenwicht. Allemaal processen van het leven die binnen bepaalde grenzen functioneren. Het etherlichaam bewaakt die grenzen, houdt een gezond organisme in stand, met behulp van de zeven levensprocessen.

Je zou het ook zo kunnen formuleren: om de buitenwereld om te vormen naar binnenwereld, om iets eigens te maken van dingen die van buiten komen, gebruikt het etherlichaam de zeven levensprocessen.

Alleen op jouw manier

Wat hierbij van belang is, is dat er niets onveranderd bij ons binnen mag komen. Dat klinkt misschien raar, maar denk eens aan de volgende voorbeelden. Wanneer je niet met hitte om kan gaan, krijg je een zonnesteek of hitte beroerte. Als je niet met kou om kan gaan, word je ziek, dan “vat je kou” of word je verkouden. Wim Hof (The Iceman) laat zien dat je heel veel aan kan, wanneer je zelf de regie neemt en stuurt wat en hoe je aan indrukken bloot gesteld wordt. In de regulatie van het opnemen van indrukken spelen de zeven levensprocessen een essentiële rol.

Bij voeding gaat het precies hetzelfde. Je neemt dingen op, breekt ze af tot er niets van over is, en maakt er dan je eigen onderdelen van. Ook hier blijft niets onveranderd, alles ondergaat een bewerking in je lichaam. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eiwitten die een rol spelen bij de afweer, die zijn per mens anders. Of je vingerafdruk, of je bloedgroep, daar heeft iedereen zijn eigen versie van. Elk lichaam is echt anders en dat komt omdat je het zelf vanaf nul opbouwt. Maar je kan pas iets nieuws, iets eigens maken wanneer het vreemde er af is, en daarom moet je lichaam met alles wat binnenkomt aan de slag. Pas dan kan het de eiwitten en structuren maken die voor elk mens uniek zijn. Wat je eet en hoe je eet zijn onderdeel van de zeven levensprocessen en maken verschil in hoe jij je lichaam in stand houdt.

Maag Lever Darm Stichting

Deze week is in meerdere dagbladen te lezen dat de Maag Lever Darm Stichting een bewustwordingscampagne heeft gestart: Listen to your guts. Dit naar aanleiding van de toename van buikklachten.

Quote van de website van de Maag Lever Darm Stichting: “Listen to your guts en zorg voor je spijsvertering. Wat jij dagelijks in je mond stopt, heeft grote invloed op de processen in je lijf. Of het nu gaat over vezels (onmisbaar!) of sterk bewerkte voeding (niet doen!); een goede gezondheid begint in je darmen. Een goed werkende spijsvertering geeft je energie, kracht en vitaliteit. Maar ook de aandacht die je eten geeft, hoe je kauwt en of je voldoende drinkt heeft invloed op je spijsvertering”.

Zeven levensprocessen

De Maag Lever Darm Stichting is niet bekend met de zeven levensprocessen, maar de lezers van deze columns straks wel. En eigenlijk denk ik dat iedereen er onbewust wel van op de hoogte is, maar niet als zodanig herkent of erkent hoe belangrijk dit soort processen in ons lichaam zijn. Wanneer alles het doet, denk je al gauw dat het helemaal vanzelf gaat. Maar al deze processen gedijen het beste wanneer ze verzorgd worden. En wanneer er een kink in de kabel komt, zoals bij een hersenbloeding, dan merk je pas hoe gecompliceerd al die opname- en verwerkingsprocessen verlopen.

Net als het geval is bij de drie- en vierledigheid werken de zeven processen tegelijk, ze beïnvloeden elkaar onderling en verkeren in een staat van dynamisch evenwicht.

Om te beginnen een opsomming van de zeven processen. Vanaf volgende week zullen we ze stuk voor stuk behandelen.

  1. Opnemen
  2. Aanpassen
  3. Afbreken
  4. Scheiden/ kiezen
  5. In stand houden
  6. Groeien
  7. Tot stand brengen

 

Aukje Kaptein, huisarts

Martin Springvloed, fysiotherapeut

Leave a Comment