Invloed op tinnitus (oorsuizen) is mogelijk!

Gigantische Probleem

Oorsuizen is een serieus probleem. Een rondje online over de gevolgen van deze stoorzender, maakt al snel duidelijk dat het de persoon in kwestie enorm beperkt in allerlei vrijheden en echte een handicap is. Bijvoorbeeld met slapen en doorslapen, tijdens een gesprek, vergaderingen, het luisteren naar muziek enzovoort. Het achterhalen van het bromgeluid kan een dagelijkse (en nachtelijke) bezigheid worden. Zeker wanneer de oorzaak van ‘de brom’ alleen in externe factoren wordt gezocht. Veel mensen worden chagrijnig, raken oververmoeid en prikkelbaar, het leven is in meer of mindere mate een continue gevecht. Niet alleen voor hen, maar ook voor de directe omgeving. Gelukkig zijn er in de praktijk en ook in de literatuur veel hoopgevende aanwijzingen te vinden, die een oplossing kunnen bieden.

Zelf ervaren

Ik heb zelf aan den lijven ondervonden wat oorsuizen met mij doet. Ik heb twee verschillende episodes last gehad, van een laagfrequente toon in met name het linkeroor. De eerste keer is deze ontstaan tijdens een stressvolle periode gedurende mijn eerste fysiotherapeutische stage. Na een uurtje baantjes zwemmen, met water in m’n oor, is er een brom ontstaan alsof er een Boeing 747 naast me aan het ronken was, dit gedurende +- 2 jaar. Het is een continue storende factor geweest, tijdens vergaderingen, gesprekken op verjaardagen, in het uitgaan, tijdens het slapen, muziek luisteren enzovoort.

De tweede episode is van 2015 tot 2019 geweest. Aan het begin van onze straat waren wegwerkzaamheden. Ik dacht dat er een dieselmotor stationair stond te draaien om het grondwater af te voeren. Na enkele weken deelde ik m’n irritatie met mijn vrouw, die mij wazig aan zat te kijken, waar ik het nu toch over had. Hoe ik hier vanaf ben gekomen deel ik met je aan het einde van deze blog. Maar nu eerst een interessante ontdekking die daar mee samenhangt.

De doven laten horen

Zo stuitte ik laatst op een prachtig stukje literatuur met een voorbeeld uit het jaar 1851, van de befaamde neuroloog Guillaume Benjamin Duchenne de Boulonge, een welbekend figuur uit de historie van de geneeskunde en absoluut geen charlatan. Hij introduceerde veel onderzoekstechnieken die vandaag de dag nog in gebruik zijn. Hij was de eerste arts die biopsies nam van levend weefsel om een diagnose te stellen. Hij publiceerde de eerste ‘klinische kloppende’ symptomen van Polio. Verschillende klinische aandoeningen dragen zijn naam, het meest in het oog springend is de Musculaire (spier) dystrofie van Duchenne. Wat veel mensen en clinici echter niet weten is dat Duchenne, enigszins ongewenst, het centrum van de aandacht is geworden vanwege zijn werk met slechthorende mensen.

Duchenne was uitermate goed op de hoogte van de anatomie van het menselijk oor. In feite probeerde hij de werking van de nervus chorda tampani, een zenuw welke door het midden-oor loopt, te achterhalen. Hiervoor voerde hij experimenten uit op mensen met gehoorproblematiek. Met name door verschillende gebieden te stimuleren met elektrische impulsen. Dit leidde tot onverwachtse verbeteringen in het gehoor. Wat op zijn beurt weer heeft geleid tot vele nieuwe aanvragen vanuit de slechthorende gemeenschap. En dus een steeds grotere poel van mensen en problemen om te onderzoeken. Duchenne behandelde deze mensen met dezelfde apparatuur, die hij gebruikte voor zijn onderzoek. Duchenne genas vele mensen met uiteenlopende gehoorproblemen.

Er is nog meer

Een halve eeuw daarvoor maakte de Duitste apotheker Johan Sprenger faam in Europa door op soortgelijke wijze mensen te behandelen. Zijn behandel-resultaten zijn zelfs vastgelegd in gerechtelijke stukken. De behandelstrategieën kenmerkten zich, net als die van Duchenne, door eenvoud, niet belastend, niet pijnlijk, maar toch met verbijsterende resultaten. Door toepassing van zwak elektrische impulsen op onder andere ‘de tragus’ (het kraakbeenflapje voor het oor), in het oorkanaal en op de aanhechting van de spier op de achterhoofdsknobbel.

Nog eens 50 jaar voor Sprenger, maakte de Zweedse Arts Johann Lindhult al naam door te rapporteren over volledig en gedeeltelijke herstel van het gehoor, van een 7 jarig meisje wat doof was sinds de geboorte, een 57 jarige man die doof is geweest voor 32 jaar en een meneer van 29 jaar met tinnitus en slechthorendheid sinds de leeftijd van 11jaar. Dit door op soortgelijke wijze het verzorgingsgebied van de nervus tampani te stimuleren.

Wat is hier aan de hand?

Anno nu weten we dat spanning in bepaalde spieren en andere structuren uiteenlopende symptomen kan geven. Onder andere dus oorsuizen. Spanning wordt op zijn beurt ook weer door verschillende oorzaken opgeroepen. Denk in dit verband maar aan tandenknarsen. De musculus Tampani en de musculus Stampedius worden door dezelfde ‘hoofd’-zenuwen bestuurd (hersenzenuw V & VII).

Vanuit de Triggerpoint Reset Methode zijn er verschillende behandelstrategieën ontwikkeld om spanning in deze gebieden af te laten nemen, waardoor deze klachten kunnen verdwijnen. Op deze manier ben ik zelf ook van mijn oorsuizen afgekomen.., wat mij sterkt in mijn missie om mensen met deze klachten bij te staan.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek!

Leave a Comment